Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ένα διαθεματικό σχέδιο δράσης
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εκπονήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Θεσσαλονίκης. Ο καφές είναι μια καθημερινή συνήθεια για τους περισσότερους
ενήλικες εκπαιδευόμενους. Ένα θέμα προσιτό, φαινομενικά απλό και ελκυστικό.
Στο project αυτό έγινε διερεύνηση της σημασίας και του ρόλου του καφέ στην
παραδοσιακή και σύγχρονη Ελληνική κοινωνία, ξεκινώντας από την ιστορία του
ανά τον κόσμο, την προέλευσή του, τον ερχομό του στην Ελλάδα, τα είδη, τους
τρόπους παρασκευής, τους χώρους διάθεσής του και την αισθητική αυτών, τον
κοινωνικό ρόλο του ανά τους αιώνες, τα επαγγέλματα που εμπλέκονται , την
μυθολογία και τα σύμβολά του, το εμπόριο, την ενέργεια κι όλη την οικονομία που
σχετίζεται με τη διακίνησή του. Καταγράφηκαν ιστορίες που αφηγούνται την
προσωπική σχέση με την κατανάλωση του καφέ, κείμενα, τραγούδια, συνήθειες,
ήθη κι έθιμα για τον καφέ και την παράδοσή του. Μελετήθηκαν επίσης τα
συστατικά του, οι παρενέργειες της καθημερινής χρήσης του, η εθιστική δράση
του, καθώς και τα υποκατάστατά του. Αναλύθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις
που αναπτύσσονται με αφορμή τον καφέ , τα συναισθήματα που εκφράζονται, ο
καφές ως σύμβολο φιλίας, χαράς, λύπης, παρηγοριάς, συμφωνίας κ.λ.π.

Για να διαβάσετε το άρθρο των Σαρακανίδου Σ., Γιολτζόγλου Β. και Κολούδα Σ., πατήστε εδώ.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου