Στο βιβλίο του Κώστα Μάγου, Για τη μέθοδο project, ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2007, στη σειρά "Κλειδιά και Αντικλείδια", θα βρείτε ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project), με θέμα τη μετανάστευση και τους μετανάστες και υλοποιήθηκε από τον Κώστα Μάγο στη Στ΄ τάξη Δημοτικού σχολείου.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου