Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας
Τέταρτο Εργαστήριο - Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, ΟΕΠΕΚ
Σκοπός Εργαστηρίου
• Να εξοικειωθούν οι Καθηγητές με τις Φάσεις τις Ομαδικής Διερεύνησης.
• Να ασχοληθούν με κεντρικά ζητήματα της Πρώτης Φάσης, που καθορίζουν το
περιεχόμενο της Ερευνητικής Εργασίας.
• Να ασχοληθούν με δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων της Τέταρτης Φάσης,
που βοηθούν στο ξεπέρασμα της συρραφής πληροφοριών και οδηγούν στην (α) κατανόηση
πηγών σχετικών με το θέμα της έρευνας και (β) στην παραγωγή νέας γνώσης βάσει των πηγών.

Εννέα Φάσεις Ερευνητικών Εργασιών (Οδηγός, σελ. 58-72)

Για περισσότερα, διαβάστε εδώ
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου