Τα δύο πιο διαδεδομένα συστήματα καταγραφής της Βιβλιογραφίας/βιβλιογραφικών αναφορών είναι το σύστημα HARVARD & APA

Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου