Θεματολογία:
1. Γενικά περί της μεθόδου project
2. Προτεινόμενη δομή μεθόδου project

Διαβάστε το άρθρο της Μαρίας Φραγκάκη, εδώ.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου