1)       ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ:
Στο ΓΕΛ Αιτωλικού (Διευθυντής: Αναστάσιος Φραγκαναστάσης) υλοποιήθηκαν έξι (6) ερευνητικές εργασίες, τρεις (3) για την Α΄ τάξη και τρεις (3) για την Β΄ Τάξη. Ο σύλλογος των διδασκόντων καθηγητών όρισε συντονίστρια των ερευνητικών εργασιών την φιλόλογο κα. Τσιρογιάννη Μαρία (πράξη 11η/28-09-2012).
Τα θέματα των ερευνητικών εργασιών, διάρκειας ενός έτους, ήταν:
Α΄ Λυκείου:
1. «Βιογραφίες και επιστημονικό έργο σημαντικών επιστημόνων» (γνωστική περιοχή:  «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»).
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Χριστοδούλου Σπυριδούλα ΠΕ04.01 και Τσιρογιάννη Μαρία ΠΕ02.
2.    «Η διατροφή και η επίδρασή της στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου» (γνωστική περιοχή:  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
Υπεύθυνοι καθηγητές: Κοντοδήμα Παρασκευή ΠΕ03 και Ρόμπολας Γεώργιος ΠΕ18.
3.  «Κινητό τηλέφωνο: χρησιμότητα στον άνθρωπο, επίδραση στην κοινωνία και στους νέους» (γνωστική περιοχή:  «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία»).
Υπεύθυνος καθηγητής: Ρόμπολας Γεώργιος ΠΕ18.

Β΄ Λυκείου:
1.  «Οι ελληνικές αρχαιότητες στα μουσεία του εξωτερικού» (γνωστική περιοχή: «Τέχνη και Πολιτισμός»).
Υπεύθυνοι καθηγητές: Καραγιώργου Σωτηρία ΠΕ03 και Ρόμπολας Γεώργιος ΠΕ18.
2.   «Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού» (γνωστική περιοχή: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χριστοδούλου Σπυριδούλα ΠΕ04.01
3.   «Βιολογική διατροφή. Υγεία και ποιότητα ζωής» (γνωστική περιοχή: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
Υπεύθυνοι καθηγητές: Βαλιάνου Αναστασία ΠΕ02 και Ρόμπολας Γεώργιος ΠΕ18.

Οι ερευνητικές εργασίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη διεύθυνση: http://lyk-aitol.ait.sch.gr.

2) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
Στο ΓΕΛ Αστακού (Διευθυντής Γεώργιος Πατσέλας), κατά το Β΄ τετράμηνο τρέχοντος σχολικού έτους, υλοποιήθηκαν τρεις (3) ερευνητικές εργασίες από την Α΄ τάξη και δύο (2) από την Β΄ τάξη, διάρκειας τετραμήνου. Συντονιστής καθηγητής ορίστηκε η κα Καλαϊτζίδου Παρασκευή, με την πράξη 9/12-10-2012.

Από την Α΄ τάξη υλοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
Α1 «Ιστορία φυσικών επιστημών» (γνωστική περιοχή: «Φυσικές επιστήμες»)
Υπεύθυνος καθηγητής:  Κίντας Παναγιώτης ΠΕ04,01 με μεταπτυχιακό: εξειδίκευση στις φυσικές επιστήμες.
Αποτελέσματα: Παρουσίαση της εργασίας με power point. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου με το περιεχόμενο της εργασίας.
Α2 «Τα μαθηματικά στη φύση» (γνωστική περιοχή: «Μαθηματικά»).
Υπεύθυνος καθηγητής: Μουρκοβίτης Γεώργιος.
Αποτελέσματα: Γνωριμία εφαρμογών των μαθ/κών σε συμμετρίες στη φύση. Χρυσή τομή –δυναμικά συστήματα –γεωμετρικά σχήματα φυσικών καταστάσεων.
Α3 «Ανάλυση στατιστικών δεδομένων και απ/των με χρήση Η. Υ.» (γνωστική περιοχή: «Τεχνολογικές επιστήμες»).
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ρηγάλου Δήμητρα ΠΕ20.
Αποτελέσματα: Απόκτηση γνώσεων που απαιτούν εφαρμογές στατιστικών μεθόδων με χρήση Η. Υ.

Από την Β΄ τάξη υλοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
Β1 «Ιστορία και Κινηματογράφος» (γνωστική περιοχή: «Ιστορικές  επιστήμες»). Υπεύθυνος καθηγητής: Κρίθυμος Κων/νος ΠΕ02.
Αποτελέσματα: Μελέτη μεταφοράς ιστορικών γεγονότων στον κινηματογράφο.
Β2 «Διασκεδάστε με τις φυσικές επιστήμες» (γνωστική περιοχή: «Φυσικές επιστήμες»).
Υπεύθυνος καθηγητής: Λύχνος Κων/νος ΠΕ04,01.
Αποτελέσματα: Εντυπωσιακά πειράματα επίδειξης από το χώρο των Φ. Ε.   παρουσιασμένα με θεατρικά σκετς.

Οι ερευνητικές εργασίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη διεύθυνση: http://lyk-astak.ait.sch.gr

3) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
Στο ΓΕΛ Ευνοχωρίου (Διευθυντής: Χρήστος Καζαντής) στην Α΄ τάξη υλοποιήθηκαν δύο (2) ερευνητικές εργασίες ετήσιας διάρκειας, με πράξη συνεδρίας 8η /16-10-12 και θέματα: 
α. Η χρήση του διαδικτύου στην καλλιέργεια φυτών. Θεωρία και πράξη (23 μαθητές).
Γνωστικές περιοχές: «Τεχνολογία, Η/Υ, Βιολογία, Διαχείριση φυσικών πόρων».
β. Η κοινωνιολογία στο θέατρο (22 μαθητές).
Γνωστικές περιοχές: «Η/Υ, ιστορία, κοινωνιολογία».   
Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στις ερευνητικές εργασίες ήταν οι Γιαννόπουλος Δημήτριος ΠΕ19 και η Μονοκρούσου Ευθαλία  ΠΕ10.

Στην Β΄ Τάξη υλοποιήθηκαν δύο (2) ερευνητικές εργασίες, τετράμηνης διάρκειας, με θέματα:
α. «Καινούριες καλλιέργειες» (γνωστική περιοχή: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
β. «Ρύπανση στο περιβάλλον μας» (γνωστική περιοχή: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στις ερευνητικές εργασίες είναι οι Βερύκιος Ιωάννης ΠΕ03 και η Βλαχοπούλου Αλεξάνδρα ΠΕ18.14.

Η ανάρτηση των εργασιών έγινε στον δικτυακό τόπο του Σχολείου και στη διεύθυνση: http://lyk-evinoch.ait.sch.gr/

 
4) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου (Διευθυντής: Δημήτριος Λιαπίκος) υλοποιήθηκαν έξι (6) θέματα ερευνητικών εργασιών. Τρία (3) στην Α΄ Λυκείου και τρία (3) στη Β΄ Λυκείου. Συντονίστρια των ερευνητικών εργασιών, με την πράξη 14η/1-10-2012 του συλλόγου διδασκόντων, έχει οριστεί η κα Λαλαπάνου Γεωργία (ΠΕ03).

Η θεματολογία των ερευνητικών εργασιών, διάρκειας ενός έτους, έχει ως εξής:
10 project: «Το ελληνικό τραγούδι των μεγάλων δημιουργών κομμάτι του πολιτισμού της σύγχρονης Ελλάδας». Η ερευνητική αυτή εργασία έχει ανατεθεί στον κ. Καλόφωνο Ζαχαρία και εντάσσεται στο πλαίσιο του 2ου κύκλου γνωστικών πεδίων που αφορά  «Τέχνη και πολιτισμός» και διαπραγματεύεται από τους μαθητές του τμήματος Α1. Στο project συμμετέχει και ο κ. Κρήτας Αριστοτέλης (ΠΕ18.12).

20 project: Στον κ. Καλογερά Βασίλειο (ΠΕ19), στο πλαίσιο του 1ου κύκλου γνωστικών πεδίων που αφορά  «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία»,  έχει ανατεθεί ερευνητική εργασία με τίτλο «Διαδίκτυο Ιστορική αναδρομή και εφαρμογές» στο τμήμα Α2, από κοινού με τον καθηγητή κ. Κρήτα Αριστοτέλη (ΠΕ18.12).

30 project: Στην κ. Καρακόζογλου Βασιλική (ΠΕ06), στο πλαίσιο του 3ου κύκλου γνωστικών πεδίων που αφορά «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες», ανατέθηκε ερευνητική εργασία με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα –Εξετάζοντας το σχολείο υπό το πρίσμα τους» στο τμήμα Α3, από κοινού με τον κ. Κρήτα Αριστοτέλη (ΠΕ18.12).

40 project: Στον κ. Κρήτα Αριστοτέλη, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου γνωστικών πεδίων που αφορά «Τέχνη και πολιτισμός», ανατέθηκε ερευνητική εργασία με τίτλο: « Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία» στο τμήμα Β1.

50 project: Στην κ. Κουρκούνη Μαρία (ΠΕ05), στο πλαίσιο του 3ου κύκλου γνωστικών πεδίων που αφορά «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», ανατέθηκε ερευνητική εργασία με τίτλο «Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας σε περίοδο Κρίσης – Πως μπορώ να μετατρέψω μια κρίση σε ευκαιρία»  στο τμήμα Β2.

60 project: Στην κ. Φορτσερά Χρυσούλα (ΠΕ02), στο πλαίσιο του 4ου κύκλου γνωστικών πεδίων που αφορά «Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη», ανατέθηκε ερευνητική εργασία με τίτλο  «Τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις – Τοπικά αγροτικά προϊόντα»  στο τμήμα Β3. 
Οι ερευνητικές εργασίες αναρτήθηκαν  στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη διεύθυνση: http://lyk-neoch.ait.sch.gr.
                
      
2Ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Στο 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου (Διευθυντής κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος), κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013, υλοποιήθηκαν πέντε (5) ερευνητικές εργασίες, δύο (2) στην Α΄ Λυκείου και τρεις (3) στην Β΄ Λυκείου, όσα και τα αλφαβητικά τμήματα των δύο τάξεων του Λυκείου. Συντονιστής ήταν ο καθηγητής Πολονύφης Δημήτριος, Υποδιευθυντής του σχολείου (αρ. Πράξ.: 2/07-09-13).

Τα θέματα των ερευνητικών εργασιών για τα δύο (2) τμήματα της Α΄ τάξης ήταν:
1. «Πώς μελετούμε μια κινηματογραφική ταινία» (εμπίπτει στη γνωστική περιοχή «Τέχνη και Πολιτισμός»).
Υπεύθυνοι καθηγητές: Αλαφοδήμος Ευάγγελος, κλ. ΠΕ18 και Νικολόπουλος Ερωτόκριτος, κλ. ΠΕ11.
2. «Το ιδανικό σχολείο» (εμπίπτει στη γνωστική περιοχή «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες»). α) «Πώς θα ήταν ο αθλητισμός σε ένα ιδανικό σχολείο».
Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταμπουλτζή Βασιλική, κλ. ΠΕ09 και Σιδέρη Νίκη, κλ. ΠΕ18
β) «Το ιδανικό σχολείο».
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σταμπουλτζή Βασιλική, κλ. ΠΕ09.

Τα θέματα των ερευνητικών εργασιών για τα τρία (3) τμήματα της Β΄ τάξης ήταν: 
1. «Αθλητισμός (ουσίες, παραδοσιακά παιχνίδια, αθλητισμός στο σχολείο)».
Υπεύθυνος καθηγητής: Σταμπουλτζή Βασιλική, κλ. ΠΕ09.
2. «Εξαρτησιογόνες ουσίες (νικοτίνη, αλκοόλ, ναρκωτικά)».
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ραζή Παναγιώτα, κλ. ΠΕ04.04.
3. «Σύγχρονη διατροφή και παχυσαρκία».
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ραζή Παναγιώτα, κλ. ΠΕ04.04.
Και τα τρία θέματα εμπίπτουν στη γνωστική περιοχή  «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Οι ερευνητικές εργασίες αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο που έχουμε δημιουργήσει http://projectlyk.blogspot.gr/ κατηγορία «Υλοποίηση project» και ημερομηνία 16 Ιουνίου 2013, καθόσον το σχολείο δεν διαθέτει δικό του ιστότοπο.

6) 1Ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Στο 1ο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου (Διευθυντής: Νικόλαος Χαρέλος) υλοποιήθηκαν οι εξής ερευνητικές εργασίες, ετήσιας διάρκειας:
1.      «Αθλητισμός και Νέοι» (γνωστική περιοχή: «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»). Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Λιάπης Λάμπρος (ΠΕ11) και Γκανιάτσος Θεόδωρος (ΠΕ12.10).
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η εμπειρική μελέτη, μέσω ερωτηματολογίου, των στάσεων, απόψεων, συμπεριφορών και συνηθειών των μαθητών σχετικά με τον αθλητισμό.
2.      «Καταστροφή και ανάδειξη του ανάδειξη του καθημερινού χώρου της πόλης μας», (γνωστική περιοχή: «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»). Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  Ντελής Ιωάννης, κλ. ΠΕ18.02 και Αλετρά Πηνελόπη κλ. ΠΕ18.35.
3.      «Ο παγκόσμιος και ελληνικός κινηματογράφος – Το χθες – το σήμερα – το αύριο» (γνωστική περιοχή: «Τέχνη και Πολιτισμός»). Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αλετρά Πηνελόπη κλ. ΠΕ18.35 και Ντελής Ιωάννης, κλ. ΠΕ18.02.

Οι ερευνητικές εργασίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη διεύθυνση: http://1epal-mesol.ait.sch.gr/
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου