1ο  ΤΡΙΩΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ, «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
2ο  ΤΡΙΩΡΟ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
3ο    ΤΡΙΩΡΟ
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΗΓΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΜΕΘΟΔΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
4ο  - 10ο  ΤΡΙΩΡΟ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΕΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΤΕΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
11ο  - 12ο  ΤΡΙΩΡΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΦΑΚΕΛΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Για αναλυτικότερη παρουσίαση της κατανομής του χρόνου (τρίωρα) των ερευνητικών εργασιών, πατήστε εδώ.
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου