Α΄ φάση: Επιλογή του θέματος- συζήτηση για την ανάγκη εξέτασης του συγκεκριμένου θέματος.
Α1. Διατύπωση απόψεων για την ανάγκη ενασχόλησης με τη Ολυμπιακή Παιδεία και την καλλιέργεια του ομαδικού αγωνιστικού πνεύματος.
Α2. Επιλογή του συγκεκριμένου μουσειακού χώρου και αιτιολόγηση της επιλογής.
A3. Καθορισμός των στόχων.
Α4. Καθορισμός των ορίων του θέματος-επιλογή στοιχείων και πληροφοριών που θα περιλαμβάνει η μελέτη.
Α5. Καταμερισμός των παραπάνω εργασιών σε ομάδες.
Α6. Ομάδες εργασίας.
Β΄ φάση: Αναζήτηση και συγκέντρωση των πληροφοριών.
Β1. Αναζήτηση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ανάλυση πληροφοριών από διάφορες πηγές.
Β2. Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού και δημιουργία πρωτότυπου υλικού.
Β3. Παρουσίαση στην τάξη των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και επιλογή.
Β4. Αξιολόγηση της πορείας εργασίας.
Β5. Μέθοδος: Μαθητοκεντρική-Ομαδοσυνεργατική και σε επιλεγμένες δραστηριότητες, ατομική εργασία.
Β6. Άλλα υλικά: Φωτογραφική μηχανή, δημοσιογραφικό κασετόφωνο, Η/Υ, φαξ.
Γ φάση:
Γ1. Εκπόνηση των επιμέρους εργασιών που ανέλαβαν οι ομάδες.
Γ2. Δημιουργία φακέλου με το συγκεντρωμένο και επεξεργασμένο υλικό.
Γ3. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην τάξη  και ανακεφαλαίωση.
Γ4. Σύγκριση.
Δ΄ φάση:
Αξιολόγηση του αφιερώματος με βάση τους στόχους που τέθηκαν στην αρχική συζήτηση (Α’ φάση)- έλεγχος, διορθώσεις, ανατροφοδότηση (feed-back).
Δραστηριότητες για τον έλεγχο της κατανόησης των όσων επεξεργάστηκαν και έκθεσαν οι μαθητές.
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σωστού ή λάθους, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  και έκφρασης εντυπώσεων και διάφορων απόψεων-προτάσεων.
Ε΄ φάση:
Αξιοποίηση του φακέλου και διάχυση των αποτελεσμάτων της εργασίας-αφιερώματος.
Παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό, στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρουσίαση μικρού αφιερώματος στο διαδίκτυο.
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου