Επίπεδα και Βαθμοί
Α. Διεξαγωγή έρευνας: ερωτήματα, πηγές, φάσεις (συντελεστής βαρύτητας 30%).
Β. Περιεχόμενο ερευνητικής έκθεσης: εγκυρότητα, πληρότητα (συντελεστής βαρύτητας 30%).
Γ. Γλώσσα, πολυτροπικότητα και δομή ερευνητικής έκθεσης (συντελεστής βαρύτητας 20%).
Δ. Δημόσια παρουσίαση ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος εργασίας σε ειδική ημερίδα (συντελεστής βαρύτητας 20%).

Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο εδώ.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου