Προτεινόμενα projects για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 •  Αποτύπωση σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο  χάρτη των χωρών προέλευσης των μαθητών με τις σπουδαιότερες πόλεις, ποτάμια, βουνά και τις περιοχές προέλευσής τους (συνεργασία του εκπαιδευτικού της Γεωγραφίας και Πληροφορικής). 
 •  Αναζήτηση, καταγραφή και ταξινόμηση τραγουδιών από τις χώρες προέλευσης των μαθητών, που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και το αντίθετο (συνεργασία Φιλολόγου, εκπαιδευτικού της Μουσικής και Πληροφορικής).
 • Διεξαγωγή έρευνας για κοινά και διαφορετικά έθιμα της Ελλάδας και της χώρας προέλευσης των μαθητών, τα οποία αφορούν σε διάφορες πτυχές της ζωής (π.χ. εορτές, φαγητό, καθημερινές συνήθειες, γάμοι, τελετές κλπ) (συνεργασία Φιλολόγου, Θεολόγου, εκπαιδευτικού του μαθήματος της Οικιακής οικονομίας και Πληροφορικής).
 • Συλλογή ανεκδότων από τις χώρες προέλευσης των μαθητών και σύγκρισή τους με τα ελληνικά (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών).
 • Συλλογή μικρών αγγελιών από  εφημερίδες ελληνικές και από τις χώρες προέλευσης των μαθητών, καταγραφή των προσόντων, που απαιτούνται για συγκεκριμένες θέσεις, σύγκριση μεταξύ τους  και επισήμανση κοινών στοιχείων (συνεργασία Φιλολόγου, εκπαιδευτικού που  διδάσκει ΣΕΠ και πολλών άλλων ειδικοτήτων).
 • Επισήμανση ξένων δανείων στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν για παράδειγμα πολλές λέξεις αγγλικές, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα όπως: computer, ok, Internet ή λέξεις από τις γειτονικές χώρες (συνεργασία Φιλολόγου και εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών).
 • Δημιουργία ντοσιέ  με πρόσθετο  ενημερωτικό υλικό, φωτογραφίες, cd, κείμενα επίκαιρα από περιοδικά και εφημερίδες, κείμενα των μαθητών, ζωγραφιές για θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών).
 • Σύνταξη βιογραφιών διάσημων επιστημόνων, καλλιτεχνών , πολιτικών, Ελλήνων και ξένων (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών).
 • Διερεύνηση επίκαιρων θεμάτων, για παράδειγμα οικολογικά, αθλητικά, πολιτικά, επιστημονικά κ.τ.λ., παγκόσμιου ενδιαφέροντος, που έχει παρουσιαστεί σε διάφορες εφημερίδες και την τηλεόραση  (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών). 
 • Παρουσίαση λογοτεχνικών βιβλίων από μαθητές στην τάξη, στην οποία παίρνουν μέρος και αλλοδαποί μαθητές (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών). 
 • Παρουσίαση μικρών ερευνών στην τάξη από ομάδες μαθητών για σπουδαία επίκαιρα θέματα, τα οποία απορρέουν από τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, όπως το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η παρατήρηση κ.τ.λ. (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών).
 • Δημιουργία περιοδικού ή εφημερίδας στη γλώσσα προέλευσης των μαθητών. Η τάξη έχει με αυτή την εργασία τη δυνατότητα να ασχοληθεί με ποικίλα θέματα και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στους αλλοδαπούς μαθητές να εκφραστούν στη μητρική τους γλώσσα (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών).
 • Θεατρική παράσταση, η οποία θα αναφέρεται σε ένα θέμα που  θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τον «άλλο» μπαίνοντας στη θέση του  και γνωρίζοντας τη συναισθηματική του κατάσταση. Η επιλογή του θέματος μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα Έλληνα ή ξένου συγγραφέα ή ακόμη ένα θεατρικό κείμενο που έχουν γράψει οι ίδιοι μαθητές  (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών).

Ενδεικτικά projects για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση

Να συγκεντρώσουν οι μαθητές  όλα τα επίθετα που αναφέρονται στον Οδυσσέα και με βάση αυτά να σκιαγραφήσουν την προσωπικότητά του (συνεργασία φιλολόγων και  εκπαιδευτικού Πληροφορικής).
Πώς προσεγγίζεται ο «άλλος» στην Οδύσσεια, (π.χ. στην επίσκεψη της Αθηνάς στην Ιθάκη με τη μορφή του Μέντορα : «Ω ξένε, καλωσόρισες……», κατά την επίσκεψη του Τηλέμαχου στην Πύλο, κατά την επίσκεψη του Οδυσσέα σε διάφορα μέρη, όπως το νησί των Φαιάκων κ.τ.λ. (συνεργασία φιλολόγων,  εκπαιδευτικού Πληροφορικής και του εκπαιδευτικού που διδάσκει το μάθημα της Γεωγραφίας). 
Να συγκεντρώσουν τα διάφορα ήθη και έθιμα των διαφόρων περιοχών που αφορούν στη φιλοξενία από την Οδύσσεια (συνεργασία φιλολόγων,  εκπαιδευτικού Πληροφορικής και του εκπαιδευτικού που διδάσκει το μάθημα της Γεωγραφίας). 
Πώς προσεγγίζεται «ο άλλος» από τον Ηρόδοτο στο κείμενο της Α΄ Γυμνασίου, Ηροδότου Ιστορίες, π.χ. σεβασμός του Ηροδότου για τους μεγάλους πολιτισμούς της Ανατολής, μη υποτίμηση του αντιπάλου, §238 εξυψώνει τον αντίπαλο κ.τ.λ. (συνεργασία φιλολόγων και  εκπαιδευτικού Πληροφορικής). Εφαρμόστηκε στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου Θεσ/νίκης.

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο των: Φωτίου Πηνελόπη & Σουλιώτη Ευαγγελία, πατήστε εδώ.
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου