1. Προτάσεις για φυσικούς, βιολόγους και χημικούς, δείτε εδώ.
2. Αρχαίοι Έλληνες Μαθηματικοί και η συμβολή τους στα σύγχρονα προβλήματα (μια πρόταση του Σπύρου Καρδαμίτση), δείτε εδώ.
3. Θέματα που αφορούν α) το εργασιακό περιβάλλον, β) τις εργασιακές σχέσεις και τους τομείς επαγγελμάτων, γ) την οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, δ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και απαραίτητων δεξιοτήτων για διαχείριση της σταδιοδρομίας, της αυτογνωσίας, της κριτικής πληροφόρησης κ.ά.. ε) την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, στ) την επιχειρηματικότητα των νέων, πατήστε εδώ.


0 Responses

Δημοσίευση σχολίου