Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναμφισβήτητα αποτελεί μια νέα διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά συνέπεια και του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα στο οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο καινοτόμες μεθόδους, οι οποίες προσεγγίζουν διαθεματικά και δημιουργικά κάθε γνωστικό ή άλλο πεδίο διαδραστικής μάθησης, αναδεικνύοντας έτσι τη διεπιστημονική και πολυεπιστημονική της αξία. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την αξία και τη χρησιμότητα της εφαρμογής της μεθόδου Project ως προς τη διαμόρφωση περιβαλλοντικών γνώσεων και αποδεικνύει την ωφελιμότητα της υλοποίησης Σ.Π.Π.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος της Ε.Ζ. Εξετάζει ακόμη το κατά πόσο οι στόχοι της Π.Ε. βρίσκουν εφαρμογή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσα από τη χρήση Περιβαλλοντικών Projects. Επιχειρεί δηλαδή κατ’ ουσίαν ένα είδος αξιολόγησης της μεθόδου Project, ως προς τον τρόπο εφαρμογής της.

Για να διαβάσετε το άρθρο του Σταμάτη Παναγιώτη, πατήστε εδώ
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου