Η ομάδα που λειτουργεί ως καταφύγιο σωτηρίας στις διαμορφωθείσες τάσεις μαζικοποίησης και συνθήκες απομόνωσης του ατόμου στη σημερινή κοινωνία, συγκεντρώνει το ζωηρό ενδιαφέρον της Διδακτικής Θεωρίας και της Επιστήμης γενικότερα. Όμως, ως κοινωνική μορφή διδασκαλίας είναι ιδιαίτερα απαιτητική" και για τους δύο άμεσα εμπλεκόμενους στις διδιακτικο-μαθησιακές διαδικασίες, ήτοι τον εκπαιδευτικό (σοβαρή προετοιμασία) και το υποκείμενο μάθησης. 

Περιεχόμενα
1. Εισαγωγικά
2. Εννοιολογικές προσεγγίσεις της δυναμικής της ομάδας
3.Βασικοί παράγοντες προσδιορισμού της δυναμικής της ομάδας
           Σχηματισμός ή σύνθεση των ομάδων
           Μέγεθος της ομάδας
           Δομή της ομάδας
3.1. Κριτήρια σχηματισμού των ομάδων
3.2.Μέγεθος της ομάδας
3.2.1.   Επιδράσεις του μεγέθους της ομάδας
3.2.1.1.Μεγάλη ομάδα
3.2.1.2. Μικρή ομάδα
4. Δομή της ομάδας       
4.1. Oργάνωση της ομαδικής εργασίας
4.1.1.Η τυπική πλευρά
4.1.2. Η ουσιαστική πλευρά
4.1.2.1. Φάσεις εξέλιξης της εργασίας στα πλαίσια της ομάδας
5. Στόχοι μιας εργασίας στα πλαίσια της ομάδας
5.1. Ενδεικνυόμενες ασκήσεις (δραστηριότητες), κατ’ αντιστοιχία, στους ανωτέρω στόχους
6.  Tεχνικές εργασίας στα πλαίσια της ομάδας
6.1. Kαταιγισμός ιδεών (Brainstorming)
6.1.1. Τι κάνει εδώ ο συντονιστής
6.2. Η συζήτηση
6.3. Διάφορες μορφές συζήτησης
6.3.1. Ομαδική συζήτηση κυκλικής διάταξης
6.3.2.Ταυτόχρονη συζήτηση ανά ζεύγη (εταιρική)
6.3.3. Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων (εσωτερικός και εξωτερικός κύκλος)
6.3.3.3. Άλλα είδη ή  μορφές συζήτησης
6.4. Κατευθυνόμενος διάλογος
6.5. Ελεύθερος διάλογος
6.5.1. Με συμμετοχή του εκπαιδευτικού
6.5.2. Χωρίς συμμετοχή του εκπαιδευτικού
7. Λίγα λόγια μετά  
8. Βιβλιογραφία

Για να διαβάσετε το άρθρο του Νικολάου Ρέλλου πατήστε εδώ

Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου