Στο άρθρο του δρ. Θεόδωρου Κ. Θεοδώρου εξετάζονται τα εξής: 1. Έννοια, 2. Οι θεωρητικοί του project, 3. Η φιλοσοφία, ο σκοπός και τα είδη του project, 4. Η παιδευτική αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχίας του project, 5. Ο ρόλος του μαθητή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο project, 6. Η αξιολόγηση του project, 7. Θετικά από την εκπόνηση ενός project και την αξιολόγηση του μαθητή μέσω του project, 8. Βασικά στάδια ενός project, 9. Επίλογος.

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου