Το άρθρο της Ευαγγελίας Καγκά, Συμβούλου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 1. Φιλοσοφία, σκοπός και προστιθέμενη αξία των σχεδίων εργασίας (project), 2. Εφαρμογή των σχεδίων εργασίας στην τάξη, 3. Αυτοαξιολόγηση μέσω ατομικού φακέλου, 4. Παράδειγμα εφαρμογής του Σχεδίου Εργασίας (τίτλος: Η πολυπολιτισμικόητα στη ζωή μας).

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου