Δομή της εισήγησης
  • Η φιλοσοφία του Νέου Σχολείου
  • Οι αρχές του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών
  • Ένταξη στο ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Τυπικές υποχρεώσεις Διδασκόντων και Συλλόγου Καθηγητών
  • Τυπικές υποχρεώσεις της κάθε ομάδας
  • Χρονοπρογραμματισμός
  • Αξιολόγηση συλλογικού έργου Ομάδας και Ατομικής συνεισφοράς

Για να διαβάσετε την εισήγηση, πατήστε εδώ.
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου