Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη σχολικών ιστοσελίδων, χρησιμοποιώντας την παιδαγωγική μέθοδο project. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας της μεθόδου project για την ενεργή συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών, τόσο στην ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας, όσο και στη δημιουργία περιεχομένου.

Για να διαβάσετε την ποιοτική αυτή έρευνα των: Αράπογλου Αριστείδη, Καρατζενίζη Ελένης, Μαβόγλου Χρίστου, Οικονομάκου Ηλία, πατήστε εδώ.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου