Η εισαγωγή της Ερευνητικής Εργασίας στην ελληνική εκπαίδευση αποτελεί καινοτομία και δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να προσφέρει στους υποψήφιους ερευνητές τα κατάλληλα εργαλεία αλλά και τη μεθοδολογία, ώστε να συντάξουν με τον κατάλληλο τρόπο την Ερευνητική Εργασία τους.
Το υλικό του βιβλίου διαρθρώνεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει:
Α. Συνοπτική θεωρητική παρουσίαση του νέου τρόπου εργασίας
Β. Σύντομο οδηγό για την υλοποίηση μιας Ερευνητικής Εργασίας
Γ. Παράρτημα με προτεινόμενο επιστημονικό υλικό.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου