Δομή
1. Ορισμός
2. Κύρια γνωρίσματα της μεθόδου Project
3. Τα οφέλη για τους μαθητές
4. Βασικές καινοτομίες που υποστηρίζει η μέθοδος project
5. Προϋποθέσεις
6. Η βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου Project
7. Σχηματικά ένα project αναπτύσσεται σε 5 φάσεις
8. Υποστηρικτικά υλικά - μέσα
9. Αξιοποίηση των ΤΠΕ
10. Δυσκολίες εφαρμογής
11. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
12. Αξιολόγηση
13. Όρια της μεθόδου Project

Για να διαβάσετε το άρθρο του Γιώργου Αποστολίδη, πατήστε εδώ.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου