Απόσπασμα από το βιβλίο του Karl Frey, Η "μέθοδος Project" Μία μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη, 1999.
Ετικέτες edit post
0 Responses

Δημοσίευση σχολίου